Khuyến nghị Quản lý An toàn cho Công viên Nước

Khuyến nghị Quản lý An toàn cho Công viên Nước

Một số gợi ý để vận hành an toàn

1. Trước hết, phòng ngừa là ưu tiên hàng đầu. Công tác an toàn và nâng cao nhận thức về an toàn luôn phải được thực hiện trong suốt quá trình lập kế hoạch, xây dựng và vận hành công viên nước. Trong quy hoạch sơ bộ và xây dựng nhiều công viên nước chỉ xem xét đến quy mô, điểm nhấn, hạng của danh lam thắng cảnh mà bỏ qua tầm quan trọng của an toàn, điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và bất tiện cho việc vận hành và quản lý sau này. Trong việc xây dựng công viên nước, cần xem xét đến nước diện tích bề mặt, chống trượt, xử lý túi mềm, chiếu sáng ban đêm, thiết bị cứu hộ phụ trợ, khu vực kho chứa chống trộm, xử lý độ dốc lớn, chênh lệch độ cao của nắp hố ga. , và tiêu diệt và tiêu diệt côn trùng hung hãn trong công viên.

2. Cần đảm bảo an toàn cho việc xây dựng kỹ thuật nền móng, và kiểm tra độ an toàn của vật liệu xây dựng, và kết quả không được gây hại cho khách du lịch. Các đơn vị kinh doanh liên quan cần hoàn thành công tác kiểm tra, hoàn thiện an toàn trước khi công trình hoàn thành.

3. Giải quyết công việc an toàn một cách nhanh chóng, chính xác và có trọng tâm. Trong trường hợp khẩn cấp, trước tiên bạn nên bình tĩnh, tổ chức xử lý sự việc một cách trật tự, sắp xếp mọi việc có trách nhiệm rõ ràng, vị trí rõ ràng, phản ứng nhanh. Tất cả các hành động phải tuân theo các mệnh lệnh và chiến lược nên được điều chỉnh bất cứ lúc nào để đáp ứng với những thay đổi của tình huống.

4. Nội dung của kế hoạch khẩn cấp về an toàn công viên nước rõ ràng và rành mạch, và nội dung phải bao gồm nhiều trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra và khả năng hoạt động phải mạnh mẽ. Vào các mùa cao điểm du lịch hoặc thời tiết xấu, công tác đảm bảo an toàn trong khu vực công viên nước phải được thực hiện.

Khuyến nghị an toàn cho thiết bị giải trí dưới nước

1. Trước hết, kế hoạch mua sắm thiết bị chi tiết và báo cáo kiểm tra sau đó nên được hình thành trong giai đoạn đầu của việc mua sắm thiết bị vui chơi dưới nước.

2. Trình độ, quy mô, mức độ phổ biến và tiêu chuẩn hóa quản lý của các nhà sản xuất thiết bị.

3. Sự lưu hành trong nước của các sản phẩm và thiết bị của nhà sản xuất (các danh lam thắng cảnh nổi tiếng).

4. Ba đánh giá chính về thiết bị sản phẩm, thời gian hoạt động, tỷ lệ bảo trì và tỷ lệ tai nạn (yêu cầu tham khảo dữ liệu).

5. Đánh giá ưu nhược điểm và độ an toàn của sản phẩm thiết bị phân tích và sau đó là hiệu suất chi phí.

6. Các thiết bị của công viên nước được lắp đặt và chấp nhận nghiêm ngặt, và không có nguy cơ an toàn nào bị bỏ qua. Thời hạn cho chu kỳ hoạt động an toàn phải được thiết lập và tính đủ điều kiện sẽ được đánh giá dựa trên tình hình hoạt động.